Jednym z najpopularniejszych przedmiotów ścisłych w szkołach jest informatyka. Dawniej nauka polegała głównie na poznawaniu budowy komputera i obsługi systemu operacyjnego. Dziś w szkołach ponadpodstawowych uczniowie poznają przede wszystkim tajniki programowania. Tego tematu dotyczy także podręcznik “informatyka 3 popularne” opracowany przez wydawnictwo WSiP.

Nauka programowania dla młodzieży

Dla wielu młodych osób komputer kojarzy się przede wszystkim z Internetem i możliwością korzystania z urządzeń mobilnych. Zajęcia informatyki w szkole powinny dać uczniom szerszy obraz. Muszą oni dowiedzieć się, że rezultaty widoczne na ekranie komputera czy telefonu to efekt złożonej pracy programistów. Dlatego w książce “Informatyka 3” w dużej mierze poruszany jest problem programowania w językach Python i C++. 

Zadania do rozwiązania w szkole i w domu

Każdy dział książki “Informatyka 3” jest zbudowany w podobny sposób. Autorki, Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka, stawiają problem programistyczny do rozwiązania, a następnie dokonują jego analizy. Prezentowane są ćwiczenia pozwalające na logiczne rozwiązanie zadania. Uczniowie mają do dyspozycji gotowe rozwiązania, których poszczególne etapy wyjaśnione są krok po kroku.

Dodatkowo w książce zamieszczone są ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego rozwiązania. Uzyskane rezultaty, a także schematy rozwiązań, młodzież może porównać przykładami w książce lub przedyskutować je z nauczycielem na kolejnych zajęciach.

Utrwalanie i rozszerzanie wiadomości

Dla bardziej ambitnych uczniów książka “Informatyka 3” zawiera dodatkowe pytania sprawdzające. Wszyscy uczniowie mogą podsumować swój poziom wiedzy za pomocą praktycznych punktów zbierających najważniejsze wiadomości w skondensowany sposób. Pozwala to na przygotowanie się do planowego sprawdzianu lub powtórzenie materiału przed egzaminem maturalnym.

Autorki książki “Informatyka 3” włożyły dużo wysiłku w to, aby prezentowana wiedza mogła być zrozumiana zarówno przez osoby szczególnie zainteresowane informatyką, jak i przez przeciętnego ucznia zaliczającego podstawy programowe przedmiotu.